Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
artistic_experiences_with_people_with_autism [2019-08-28 13:16] rasaartistic_experiences_with_people_with_autism [2019-09-23 11:56] (current) 94.224.220.166
Line 56: Line 56:
 {{ :0101.jpg |}} {{ :0101.jpg |}}
  
-====== Process ======+====== Theorie  ======
  
  
Line 137: Line 137:
 In Januari ging ik in residentie in Espacetous in Molenbeek, Brussel waar ik de kans had om met buurtbewoners in gesprek te gaan met behulp van de selectie van mijn foto’s. Door een interview van rond een uur lang kwamen mensen van de omgeving (meestal uit kwetsbare sociale omstandigheden) hun levensverhalen delen. Bij elke vraag moesten zij eerst een foto kiezen om met deze dan de vraag te beantwoorden. Na het interview had elke gast een eigen reeks foto’s met tittels samengesteld. Deze reeksen als een try-out tentoonstelling werden ook aan het publiek getoond als eindresultaat van de residentie. Er is een plan om deze project nog verder te trekken en in de lente van 2020 als een openlucht tentoonstelling in Brusselse straten organiseren. In Januari ging ik in residentie in Espacetous in Molenbeek, Brussel waar ik de kans had om met buurtbewoners in gesprek te gaan met behulp van de selectie van mijn foto’s. Door een interview van rond een uur lang kwamen mensen van de omgeving (meestal uit kwetsbare sociale omstandigheden) hun levensverhalen delen. Bij elke vraag moesten zij eerst een foto kiezen om met deze dan de vraag te beantwoorden. Na het interview had elke gast een eigen reeks foto’s met tittels samengesteld. Deze reeksen als een try-out tentoonstelling werden ook aan het publiek getoond als eindresultaat van de residentie. Er is een plan om deze project nog verder te trekken en in de lente van 2020 als een openlucht tentoonstelling in Brusselse straten organiseren.
 ** **
 +
 +https://m.youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc&feature=youtu.be
 +
  
 ====== Retraite ====== ====== Retraite ======
  • artistic_experiences_with_people_with_autism.1566998203.txt.gz
  • Last modified: 2019-08-28 13:16
  • by rasa