http://www.druidry.org http://www.talkingmyths.com

Vision on death:

While a Christian Druid may believe that the soul is only born once on Earth, most Druids adopt the belief of their ancient forebears that the soul undergoes a process of successive reincarnations – either always in human form, or in a variety of forms that might include trees and even rocks as well as animals. —

Many Druids share the view reported by Philostratus of Tyana in the second century that the Celts believed that to be born in this world, we have to die in the Otherworld, and conversely, that when we die here, we are born into the Otherworld. For this reason, Druid funerals try to focus on the idea that the soul is experiencing a time of birth, even though we are experiencing that as their death to us.

Vision on life and death: we enter into and out of our lives on Eerth many times (reincarnation). We only die because we are born. And we are only born because our parents made love. The act of male and female union is the cause of both birth and death. Sex drives the process of reincarnation. The Wheel of Life. In the centre of the Wheel of Life are the god and goddess, eternal mother and father, united in love, giving birth to creation.

Vision on the soul:

Images:

coastline

cirkel = symbool voor heel de wereld, all the earth, een microcosmos van heel de wereld

The story of the Selkie:

Op één van de Shetlandeilanden waren zeehonden magische creaturen die “blessings” brachten aan de zee en het land. Sommigen stamden zelfs af vand e “zeehond”, lang lang geleden ind e tijd dat mensen en dieren nog met elkaar konden spreken en in één wereld woonden.Zowel mannen als vrouwen konden met zeehonden trouwen en kinderen krijgen. Dat waren geen gewonen zeehonden, maar magische creaturen, half mens-half zeehond. Ze heetten “Selkies”. Elk jaar op midzomernacht zwommen een dozijn selkies naar de kust , en legden hun zilveren huid af opd e rotsen. Ze werden even zes mannen en zes vrouwen en dansten onder het maanlicht om daarna de liefde te bedrijven. Daarna kropen ze terug in hun zilveren huid, de vrouwen met de volgende generatie “selkies” in hun schoot. Op een dag zag een man dit tafereel plaatsvinden. Hij werd verliefd op een vrouw en verborg haar zeehonden-huid. Hij vroeg haar ten huwelijk en negen maanden later baarde ze een kind. Zeven jaar later vroeg ze haar “huid” terug. Ze was aan het opdrogen en haar ogen traanden voortdurend. Ze moest terug in zee. Ze moest onwillig haar kind achterlaten. De man wou haar opsluiten, maar haar zoon begreep wat er aan de hand was. Hij bracht haar haar “huid” en liet haar in de zee. Sinds dan zitten de man en de zoon elke avond op de rotsen te wachten totdat de zeehond langskomt. Ze brengt vis. Ze staren naar elkaar en zien uit haar donkere grote ogen tranen rollen.

> The law of the Returning Tide< Wat je ook in “de zee van het leven” gooit, het zal sowieso naar je terugkeren. Wat tot bij jou komt in je leven is vaak een direct gevolg van wat je zelf hebt gegeven. Vaak in veranderde of onherkenbare vorm. Meest eenvoudig idee: glimlach naar iemand en je zal meer glimlachen terug ontvangen. +> deze wet en de technieken van druidrycraft helpen je je 'toekomst' te creëren +> maar we creëren niet enkel onze eigen realiteit; we zijn ook deel van een collectieve realiteit. = we oogsten wat we zaaien, maar de oogst is niet enkel van ons = bewust zaaien voor onszelf en voor anderen!!! ===⇒ The art of blessing: blessings uitstralen en energy doorgeven, zonder na te den ken over de 'return'. ===⇒ the current or very real energy of beneficent force in the universe, den stroom of echte energy van weldoende kracht in het unviersum= magical current

Deze gedachte is ook in anderes spirituele tradities aanwezig:

jezus: je oogst wat je zaait
oosterse idee: karma = onze ervaring nu is het resultaat van voorbij gevoelens, gedachten en daden.
druidry: godess BRIHGID= de godin van water en vuur, de bron en de vlam, de twee alchemische elementen van transformatie, de godin van creativiteit, poëzie en healing.

Conclusie: we krijgen allemaal te maken met verdriet en dilemma's in ons leven, maar we moeten soms tegen de stroom in ons hart volgen en toch blijven “geven” en “blessen”.

SELF-BLESSING AND DEDICATION CEREMONY = een ceremony om jezelf magically receptive te maken!

plaats: bij water, de zee, of een schaal met water + vuur, kaars ( druidrycraft p. 33)

A HOME BLESSING CEREMONY = een ceremony om jezelf magically active te maken! (druidrycraft p. 35)

ARMID'S CLOACK

het verhaal van de God van de Heling (Diancecht) die ontdekte dat zijn zoon, Miach, een betere heler was. hij probeerde hem te doden door in zijn nek te steken en drie keer genas Miach zichzelf onmiddellijk. Uiteindelijk doodde hij hem door het mes door zijn hoofd in zijn hersenen te steken. Hij begroef Miach. The volgende lente groeide er op plek waar miach was begraven 365 soorten planten en kruiden, 365 voor de genezing van elke 365 “nerves” van het menselijk lichaam, in de vorm van het lichaam van Miach. Airmid, de zus van Miach, ontdekte dit en begon die kruiden te plukken en ze op haar mantel te leggen, in de vorm van het menselijk lichaam en ze zo te laten drogen. Dianchecht ontdekte dit en gooide de kruiden in de richting van de vier windstreken. En dat is waarom er bepaalde ziektes zijn waar we niet van kunnen genezen en dat is waarom we moeten sterven. Wat herboristen en druïdes doen is eigenlijk het verhaal en de kennis van Miach geleidelijk aan terug bij elkaar puzzelen.

voorbeelden: meadow-sweet: moerasspirea: tegen koorts vervain: tegen koorts, hoofdpijn, eczema, lever- en niereninfecties, reuma. blaadjes drogen en als thee gebruiken of om te branden. vervain= reinigend,

het tijdstip waarop je de kruiden plukt is heel belangrijk, want ze moeten op hun krachtigst zijn + morgens of bij wassende maan. laten drogen in de zon

Nwyfre= Ne-wee-fry: energie, firmament, zit in de lucht, is op bepalen plaatsen, zit in voeding bv: appels (de dwarsdoorsnede van een appel is een pentagram; appels zijn de vruchten van het paradijs) bv hazelnoten Nwyfre= krijgen we ook van de vier elementen: water, vuur, aarde, lucht en het vijfde element is de geest, de 'spirit'(zit in de energy centres, de chakra's)

http://joannavanderhoeven.com

  • druidry.txt
  • Last modified: 2014-12-01 15:52
  • by barbara.raes