This is an old revision of the document!


notes Cocky

  • Thomas van Huut; Tegen de klimaatcrisis is geen kunstwerk opgewassen in NRC Handelsblad. Van Huut beschrijft het ongemak dat hij voelt als hij naar dure, grootschalige en vervuilende klimaatkunst kijkt. Streeft zo’n werk zijn doel niet voorbij als er voor de realisatie ervan gigantische stukken gletsjerijs van het poolgebied naar Parijs worden gehaald? Daartegenover stelt hij de effectiviteit van ‘kleinschaliger kunst' die zich juist richt op het samenvallen met de omgeving. Kunst die de mens een stapje terug laat doen, aanmoedigt tot bescheidenheid en niet-mensen aanwezig maakt.
  • Gereedschap voor een ontmoeting. Workshop met scenograaf Tim Vermeulen worden bezoekers uitgenodigd mee te bouwen aan een fysieke plek vorm waar luisteren naar niet-mensen centraal staat?
  • Rights of Nature. Case-studies from six continents
  • De rechten voor natuur hebben een symbolische waarde: ze weerspiegelen een holistische kijk op de wereld, waarin mens en natuur als intrinsiek verbonden en van elkaar afhankelijk worden gezien.
  • Wereldwijd worden steeds meer natuurlijke entiteiten erkend als rechtspersoon: bossen, rivieren en bergen. Een juridische revolutie, waarin de natuur niet langer wordt gezien als een object van eigendom, maar als een subject met intrinsieke waarde dat vertegenwoordigd kan worden bij de rechter.(nieuwsbrief ambassade noordzee 17 dec 2021)
  • field_academy_almere.1640171034.txt.gz
  • Last modified: 2021-12-22 11:03
  • by cocky