The Future of Future Preparedness

Door Maja Kuzmanovic

Future preparedness is een serie artistieke en publieke experimenten in de vorm van prototypes van toekomstvisies en voorspellingen. De motivatie voor deze case study is de steeds toenemende onrust en tegelijk apathie over 'wat de toekomst zal brengen'. De grote ideologieën zijn niet langer geloofwaardig, de economische globalisatie blijkt ook niet echt te werken, de weersomstandigheden worden chaotischer – er is weinig houvast over wat komen gaat. Klimatologen, economen en politieke wetenschappers waarschuwen dat turbulentie en onvoorspelbaarheid belangrijke kenmerken van de komende jaren zullen blijven. Emoties als angst, onverschilligheid en xenofobie zijn bekende gevolgen.

Met Future Preparedness vragen wij ons af hoe de kunstensector de onzekerheid en onvoorspelbaarheid kan omvormen tot een creatieve uitdaging? De kunstwerken krijgen de vorm van experimentele situaties en omgevingen. Het zijn 'future pre-enactments' - een soort openluchtmusea van de mogelijke toekomst. Op deze manier kunnen we de vraag “wat als?” in een veilige omgeving aan den lijve ervaren en vanuit daaruit reflecteren over onze plaats in de toekomst. Ze worden geïnspireerd door een mengeling van improvisatie en ‘theatre games’, ‘live action role playing games’ (LARPS) en militaire oefeningen zoals ‘Nothing Can Surprise Us’ in ex-Yoegoslavië en meer recente ‘Zombie Attacks’ van het Pentagon en de CIA.

Na afloop van Resilients gaat Future Preparedness door. We plannen om de experimenten online te verzamelen om de resultaten met elkaar te vergelekijken. Om te beginnen gaan we FoAM zelfen onze partnerorganisaties aan nieuwe Future Preparedness experimenten onderwerpen. Na afloop van het experiment gaan we de ervaringen met de partners vergelijken en de informatie online delen. Via een publieke oproep nodigen we andere geïnteresseerden uit om deel te nemen – scenario's te maken, experimenten uit te voeren en hun bevindingen te delen. De experimenten kunnen door individuen, kleine groepen/organisaties en zelfs hele gemeenschappen uitgevoerd worden. We beogen een steeds groeiende collectie van experimenten en verhalen te verzamelen m.b.t. onder andere volgende vragen:

  • Hoe denken mensen over de toekomst – wat zijn hun visies, angsten, voorspellingen?
  • Zijn onze leefomstandigheden flexibel en veerkrachtig genoeg om uiteenlopende situaties te 'overleven'?
  • Welke aspecten van onze cultuur willen we behouden als we in een totale crisis belanden (zoals een oorlog of natuurramp)?
  • Wat kunnen we leren van voorbeelden van historische of hedendaagse gemeenschappen in soortgelijke situaties?
  • Welke technologie kan ons helpen – bestaat deze al of moet ze nog ontwikkeld worden?
  • Wat is de rol van de kunsten in toekomst?

future_preparedness

  • resilients/future_preparedness_summary_dutch.txt
  • Last modified: 2013-11-13 13:51
  • by nik