Design Fiction is that it is “the deliberate use of diegetic prototypes to suspend disbelief about change.” shares ideas and methods with speculative design and critical design, with a focus on prototyping and discussion around the protypes. Design fiction bears reselemblance to FFab's physical narration, with a focus on objects, products, (experience) prototypes (…) that are most often designed as if they arepart of a future which can be experienced as tangible artifacts in the present.

Nicholas Nova's design fiction bibliography

various and sundry

Related:

A Design Fiction Evening, with Julian Bleecker, James Bridle, Nick Foster, Cliff Kuang and Scott Paterson. October 24, 2013, IDEO and a summary in text

Julian Bleecker compilation video

Superflux, Song of the Machine

Corning, a Day Made of Glass

Alexandra Daisy Ginsberg and Sascha Pohflepp, Growth Assembly

Urbanflow Helsinki

Timo Arnall Robot Readable World

Ludwig Zeller, Introspectre

Stark-Fujikawa HUD

Ben Bashford, Display Cabinet

Dunne and Raby, Technological Dream Series Number One: Robots

“A hovering object that explores and manipulates transitional public spaces with particular acoustic properties. By constantly recording and replaying these ambient sounds, the hovering sphere produces a delayed echo of human activity.”

http://cargocollective.com/ruffnuff/Code-Electronics

Sébastien Hendrickx en 'alsof strategie'

De 'alsof-strategie'. Die bouwt op een dubbele beweging. Enerzijds verplaatst een kunstenaar zich spelenderwijs in een specifieke maatschappelijke praktijk door het nabootsen van een set rollen, activiteiten, procedures, discoursen, attributen en ruimtes eigen aan die praktijk—net genoeg om er de dominante metafoor in het werk van te maken. Anderzijds wordt deze praktijk binnengeloodst in het domein van de kunst, waar ze—vrijgemaakt van haar eigen conventies —kan worden gemanipuleerd en bevraagd.(…) Toch bezit de kunst geen monopolie op de kritische zin en de kracht van de verbeelding. In tal van maatschappelijke domeinen wordt vandaag grondig nagedacht over alternatieven, zeker nu de toekomst met de dag somberder lijkt te ogen. Leuven Kiimaatneutraal 2030, het Antwerpse voedselcollectief De Beek, het grootschalige experiment in participatieve democratie G1000, de nieuwe coöperatieve bank New B, het Nederlandse online dagblad De Correspondent… Stuk voor stuk zijn het waardevolle vormen van maatschappelijke innovatie, pogingen om radicaal te herdefiniëren hoe 'echt' voedsel, een 'echte' bank, een 'echte' krant… er zouden moeten uitzien. Zij getuigen van een sterke autonomie, autonomie begrepen als 'zelfbestuur'.Maar anders dan deze initiatieven hoeven de 'artistieke alternatieven' niet realiseerbaar en duurzaam te zijn. Net als architecturale maquettes kunnen ze ergens halfweg tussen idee en uitvoering blijven verwijlen. En juist omdat ze de toets van de werkelijkheid niet ten volle hoeven doorstaan, beschikken deze projecten over een beduidend grotere marge voor maatschappijkritiek en toekomstverbeelding. (…) Enerzijds slaan zij met een grote leergierigheid bruggen tussen kunst en leven: de verplaatsingen in andere maatschappelijke praktijken maken de inhoudelijke vragen binnen hun werk heel concreet en tastbaar en zorgen voor een uitbreiding van het veld van vormelijke mogelijkheden. Anderzijds blijven zij de kunst behoedzaam van het leven onderscheiden: zij kunnen zich vrijmaken van de conventies die andere maatschappelijke praktijken tekenen, en deze praktijken daarom radicaal anders denken. Alleen mogen we van dit potentieel van maatschappelijke innovatie geen sluitende antwoorden of oplossingen verwachten. Iets in de kunst blijft het denken en de verbeelding altijd openhouden. En even lijkt het alsof alles anders kan…

http://www.rektoverso.be/artikel/kunst-die-zich-voordoet-alsof-ze-iets-anders-dan-kunst

  • future_fabulators/design_fiction.txt
  • Last modified: 2014-09-29 14:18
  • by maja