Op 29 november vond de Godsheide-scenarioworkshop plaats in Hasselt, deel van het Godsheide Futures traject en de future fictions tentoonstelling.

De workshop begon met een inleiding door Renaat Roekaers, Sarah Martens en Maja Kuzmanovic in het bruine Café bij Vieke. Na enkele kopjes koffie en lekkere koeken vertrokken we richting Bethanië, waar de workshop plaatsvond.

Unie Godsheide materials


Onderweg kregen de deelnemers de eerste oefening:

Succescriteria

Denk aan een situatie waarbij je blij was om in je wijk te wonen.

Een persoon omschrijft de situatie, de andere stelt vragen:

 • wat deed jijzelf om die situatie te creëren (acties)?
 • wat was er om je heen om de situatie mogelijk te maken (voorwaarden)?
 • wat voelde je (emoties)?

Bij aankomst in Bethanië distilleerden we hieruit enkele succescriteria voor een aangenaam leven in Godsheide: welke acties, gevoelens en voorwaarden zijn nodig om mij betrokken bij en tevreden over het leven in mijn wijk te voelen?

Wat voor gevoelens zou het leven in Godsheide moeten oproepen?

 • deelname en participatie
 • betrokkenheid en samenhorigheid
 • verbondenheid, inclusief zijn
 • diversiteit en toegankelijkheid
 • aanvaarding

Wat moeten we doen?

 • initiatiefnemers aanmoedigen (bijv. scouts, pastoor, voetbalcoach, de unie…)
 • positieve acties met een holistische visie creëren
 • sociaal verantwoordelijk ondernemen

Wat moet er zijn?

 • plekken en momenten waar we elkaar ontmoeten en leren kennen
 • (volks)feesten
 • evenementen en platformen om samen te komen
 • groene leefomgeving

Drijvende krachten

In deze oefening gingen we op zoek naar de 'macrotrends' of veranderingen in de maatschappij, technologie, economie, politiek of ecologie die invloed uitoefenen op het leven in Godsheide. Welke drijvende krachten of tendensen zijn relevant voor de toekomst van het leven in Godsheide? Welke van deze tendensen zijn het belangrijkst voor de toekomst van het leven in Godsheide binnen tien jaar?

De volgende drijvende krachten worden als meest belangrijk ervaren:

 • Beleid met een duurzame en participatieve visie
 • Open cultuur
 • Lokale economie
 • Groene leefomgeving
 • Lokale dienstverlening
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame technologie met ecoparticipatie
 • Migratie

De volgende stap was om te kijken of deze krachten constant blijven of dat we ze als variabel moeten zien: Hoe zeker zijn we van de uitkomst van deze belangrijke tendensen? Met hoeveel zekerheid kunnen we weten wat er met deze tendensen in de toekomst zal gebeuren?

We zijn op zoek gegaan naar de drijvende krachten die het meest belangrijk maar ook het meest onzeker zijn, de zgn. kritische onzekerheden. In Godsheide bleken het beleid en de cultuur in de wijk het meest belangrijk maar ook het meest onzeker: hun evolutie in de komende tien jaar is niet evident. We hebben van deze kritische onzekerheden twee 'scenarioassen' gemaakt. We hebben ze op een matrix uitgezet en hebben de twee 'extreme' posities van elke as bepaald:

 • Beleid met een duurzame en participatieve visie ↔ Visieloos beleid zonder inspraak
 • Levendig cultuuraanbod open voor iedereen ↔ Individualistisch cultuurleven
Facilitators


Forecasting

Gebaseerd op de combinaties van de kritische onzekerheden hebben we met de hele groep elk scenario in enkele kernwoorden geschetst.

Godsheide in 2024:

Waar het beleid een duurzame en participatieve visie heeft en er een levendig cultuuraanbod bestaat…

Open cultuur met participatie

Waar het beleid visieloos is en zonder inspraak, maar de cultuur open en levendig…

Open cultuur zonder inspraak

Waar het beleid duurzaam is en de cultuur individualistisch…

Individualistisch cultuur met participatie

Waar het beleid visieloos is en cultuur individualistisch…

Individualistische visieloosheid

De toekomsten en ik

Elke toekomst begint bij jezelf. Het is daarom belangrijk om tijd te nemen om bij jezelf te checken wat de verschillende scenario's bij jou oproepen. In de workshop hebben we de scenario's persoonlijk gemaakt door eerst een visualisatie-oefening te doen. Daarna hebben de deelnemers voor zichzelf een scenario gekozen, die hen op een of andere manier aansprak. Vanuit dit scenario hebben de deelnemers vervolgens een individuele schrijfoefening gedaan: ze maakten op 29/11/2024 een dagboeknotitie.

Visualisatie

Sluit je ogen. Ik zal de kenmerken van de werelden opnoemen, een voor een. Ik zal ook wat vragen stellen. Stel je open voor wat er in je opkomt. Ik zal je vertellen waneer we klaar zijn, dan open je je ogen en schrijf je in enkele kernwoorden op wat er bij elke wereld in je opkwam. We komen in een wereld aan waar het beleid een duurzame en participatieve visie heeft en er bestaat een levendig cultuuraanbod. Wat zie je om je heen? Wat hoor je? Wat voel je? Ruik je iets? Zijn er mensen om je heen? Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe ziet Godsheide eruit? Waar ontmoeten jullie elkaar?
We gaan langzaam deze wereld verlaten… en we openen de poort van de wereld waar het beleid visieloos is en zonder inspraak, maar de cultuur is open en levendig. Kijk even rond. Waar ben je? Is Godsheide even groen als vandaag? Hoe voelt het om hier te zijn? Wat gebeurt er om je heen? Hoe ziet de infrastructuur eruit?
Het is weer tijd om te vertrekken. We laten deze wereld achter ons en gaan naar de wereld waar het beleid duurzaam is en de cultuur individualistisch. Hoe is het hier? Zijn er gedachten die bij je opkomen? Wat is er met Godsheide gebeurd, met jullie lokale economie, met de dienstverlening? Zijn er nog positieve acties?
En we laten deze wereld voor wat ze is. Onze laatste stop is de wereld waar het beleid visieloos is en cultuur individualistisch. Je bent aangekomen. Wat is er? Hoe is het leven in Godsheide in deze wereld? Wat gebeurt er met de migranten? En met de ondernemers? Waar ben jij? Waar woon je? Herken je jezelf nog?
Adem een paar keer diep in en uit. Open langzaam je ogen, rek je uit. In stilte pak je pen en papier en schrijf op wat je in een van de werelden hebt ervaren, in de vorm van een dagboek. Kernwoorden volstaan.

20141129_072421


Dagboek

De deelnemers kregen een pagina met enkele vragen daarop. De bedoeling was om een dag in een van de scenario's te omschrijven aan de hand van enkele vragen:

Hoe ziet jouw leven er in dit scenario uit?

 • Wie ben je, wat doe je, waar woon je?
 • Hoe ziet je eigen huis, tuin en je straat eruit?
 • Wat is je rol in de wijk?

Net als een echt dagboek dat niet bedoeld is om publiek te delen, hebben we de resultaten van deze oefening niet in de groep gedeeld, maar hebben we de individuele toekomstverhalen meegenomen naar de volgende sessie.

Incasting

Er werden vier kleinere groepen gemaakt gebaseerd op de voorkeur voor scenario's in de vorige sessie.

story crafting


De breakout-groepen hebben hun scenario's uitgewerkt aan de hand van volgende vragen:

Hoe ziet het leven in Godsheide eruit in 2024?

 • Welke vorm nemen de drijvende krachten en succescriteria in jouw scenario aan?
 • Hoe ziet Godsheide eruit, wat zijn de fysieke eigenschappen?
 • Hoe worden leven, wonen en werk op elkaar afgestemd?
 • Waar ontmoeten jullie elkaar (de straat, kerk, stoep, gemeenschappelijke tuinen…)?
 • Welke ontmoetingen worden georganiseerd (kermis, markt, school…)?

De uitkomsten van de discussies worden in de volgende sessie vertaald naar een (muur)krant:

(Muur)krant uit 2024


Maak een muurkrant uit jullie scenario in woorden en beelden.


 • Wat is 'nieuws' uit Godsheide in 2024?
 • Wat zijn de verhalen?
 • Wat zijn de koppen?
 • Wat is de sfeer?
 • Wat voor beelden zouden er gebruikt worden?


Omschrijf een situatie die op de voorpagina van de (muur)krant zou staan

 • Wat is de situatie? Wat gebeurt er?
 • Wat doe jij in deze situatie?
 • Wie zijn de mensen in die situatie? Wat doen ze?
 • Wat zijn de gevoelens van de mensen?
 • Wat is de lokatie?
 • Welke objecten zijn aanwezig?
 • Wat zou de krantenkop voor deze situatie zijn?


Aan het eind van deze sessie worden de kranten(koppen) aan de hele groep gepresenteerd.

Afronding

Om 17 uur was het tijd om de workshop af te sluiten. De plannen voor de volgende dag werden uitgelegd. De groep zou dan verder gaan met een enscenering van de situaties die we in de workshop hebben ontworpen. Deze wordt dan in een krant van Godsheide van 2024 verwerkt en op de Apero op 12/12 in Z33 gepresenteerd.

De laatste oefening van de scenarioworkshop was een zgn. luistercirkel: ieder van de deelnemers vertelde in een woord hoe ze zich voelen na deze intense dag van cocreatie. De begeleiders hebben de cirkel afgesloten met een gezamenlijke klap.

Na de workshop zorgde Kristel Bekkers van de Unie Godsheide voor versnaperingen, zodat we nog een tijdje informeel konden napraten.some workshop_notes

 • future_fabulators/godsheide_scenario_workshop.txt
 • Last modified: 2016-08-10 08:08
 • by nik