assen: economisch groeimodel, cultuur(sector) heeft geen plaats in de maatschappij

140521-191905


In het barre land is alle macht aan de bedrijven, het politieke bedrijf heeft zich ernaar te schikken. De bewoners leven om te werken om te consumeren. De vrije tijd is volkomen gecommercialiseerd. De creatieve industrieën floreren en bepalen het gezicht van ‚cultuur’: entertainment! Het brengt een grote vervlakking van die cultuur met zich mee - wat op de markt komt, zijn hapklare brokken, de ene amper te onderscheiden van de andere. Cultuur is een louter individuele zaak geworden, een kwestie van vrijetijdsbeleving die geen ruimte laat voor reflectie. Kunstenaars die buiten die commerciële lijntjes kleuren, zijn per definitie arm. Ze worden hoogstens financieel gesteund door een welwillende mecenas. De kunst gaat underground en wordt een guerrillabeweging. Ze is een vorm van verzet geworden tegen het maatschappelijk bestel.

De wereldbevolking is herleid tot vier miljard door overstromingen en andere natuurrampen, ziektes, (zelf)moorden en grondstofoorlogen. Onder hen zijn veel klimaatvluchtelingen. Migratie is veeleer de norm dan de regel. Grote delen van de wereld staan onder water, de grondstoffen zijn zo goed als op. Energie wordt vooral geproduceerd in kerncentrales. De mensen eten ruimtevoeding. Al hun tijd en aandacht gaan op aan overleven en redden-wat-er-te-redden-valt. Voor het spirituele is geen plaats, integendeel, er wordt vooral aangemaand om met de voeten op de grond te blijven. Brainwashen hoeft niet meer, iedereen krijgt een chip ingeplant. Technologie en wetenschap ontwikkelen zich in het kader van verdere manipulatie. De tijd van politieke grootmachten ligt ver achter ons. Nu levert Monsanto in feite de wereldpresident, terwijl hij achter de schermen opereert en op de voorgrond een cultuuricoon zijn rol als wereldhoofd voortreffelijk speelt. De Hollywoodiaanse massacultuur sust de mensen, maar ondergronds groeit het (culturele) verzet. Een cultuur van hackers en zelfredzame kleine gemeenschappen oefenen zich in onafhankelijkheid van de New World Order. Het is een allegaartje van dwarse mensen, visionairen en idealisten die de schijn hooghouden en als infiltrant een kat-en-muisspel spelen met het systeem om het van binnenuit aan te tasten.

Cultureel nieuws uit 2034

Opgepast chips


Een naamloze verzetskrant, die heel klein geplooid kan worden en in codetaal is opgesteld, circuleert in Het barre land. Ze gaat helemaal in tegen het bestaande massa-entertainment. Op 17 juni 2034 waarschuwt de krant voor chips die via injecties heimelijk worden ingepland. De krant ontsluiert ook geheime plaatsen waar een reusachtig voedselbos is aangeplant, waar een theateropvoering wordt gehouden, waar kunstinstallaties staan opgesteld en waar de komende verzetsvergaderingen worden gehouden.

DSCF7348


Foto op de voorpagina: een geheime opening van een voedselbos

PULSE Persbericht 2034

DSCF7479


“Eindelijk is de grote dag aangebroken. De afgelopen twintig jaar hebben we op allerhande manieren geëxperimenteerd met maatschappelijke alternatieven in de marge. Stelselmatig hebben we ons netwerk uitgebreid tot in het hart van de New Order. PULSE begon met andere woorden als een ondergrondse beweging, om vanuit de marge te werken en de dominante reuzen te infiltreren en van binnenuit te veranderen. Vandaag kunnen we ons eindelijk bekendmaken als de meerderheid binnen de maatschappij. Vandaag is de dag om het afscheid van Het barre land in te luiden. Vanaf morgen heffen we onszelf op met een groot feest.”


Eén van acht scenario's gemaakt tijdens de pulse visiedagen

  • future_fabulators/barre_land.txt
  • Last modified: 2015-05-19 14:20
  • by maja