Scenario's ontworpen tijdens de eerste pulse visiedag op 20 mei 2014 en uitgewerkt op de de tweede pulse visiedag op 17 juni 2014. Een samenvatting van alle dagen vind je op pulse_visiedagen.

Scenario's

Scenarioantwoorden

Antwoorden op de centrale vraag, vanuit de acht scenario's.

Wat als wij vanuit cultuur een motor worden voor transitie?

 • Cultuur is niet langer een sector, maar maakt inherent deel uit van onze samenleving. Iedereen is erbij betrokken. Cultuur is het middel van consensus, diversiteit en behoud. (Natuur als bron_van_inspiratie)
 • De cultuursector focust op ecologische kwesties, ten koste van de sociale. Culturele uitwisseling, interculturaliteit en armoedebestrijding zijn kwesties die afnemen qua belang. Kennis over en respect voor de natuur worden belangrijker. We zijn meer verbonden met de natuur dan met elkaar. De natuur wordt gezien als kapitaal. Eco-effici├źntie gaat boven alles. (first_nature_first)
 • Cultuur als (1) troost, om de hoop levend te houden en (2) activisme, om te duiden waar het fout loopt, om het tij te doen keren.(overleven_op_verbeelding)
 • Cultuur is bottom-up georganiseerd in informele netwerken en tijdelijke structuren. Kunstenaars en kleinschalige culturele initiatieven nemen weer een centrale positie in, mits maatschappelijke ondersteuning. Cultuur is transversaal ge├»ntegreerd in de maatschappij. (Rol de vlag maar op, we_zijn_er!)
 • Cultuur is verzet. (Het barre_land)
 • Cultuursectoren zijn een meervoud, met ruimte voor traagheid. Cultuur is verknoopt met alle maatschappelijke domeinen. Wij raken processen en praktijken aan. (leeflabo)
 • Er zij drie mogelijke rollen voor cultuur als motor voor transitie: troost, verzet (ecoterrorisme) en een springplank naar iets nieuws dat nog onbekend is. Combinaties zijn mogelijk, het is geen of-of-verhaal. (titanic_on_earth)
 • De cultuursector zit in een marktsector, als een tussenstap: het economisch groeimodel neemt transitiewaarden over met de cultuursector als de grote trekker. Enkelingen/groepen maken keuzes voor bedrijven die rekening houden met sociaal-ecologische draagkracht. (good_lie)
Wat als wij vanuit cultuur panorama


 • future_fabulators/pulse_scenarios.txt
 • Last modified: 2015-05-14 14:36
 • by nik